Privacy beleid flyingpeacock.nl https://www.flyingpeacock.nl
 
Over ons privacybeleid
 
Flyingpeacock.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aanderden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van flyingpeacock.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/04/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
 
Over de gegevensverwerking
 
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 
Webwinkelsoftware
 
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Flyingpeacock.nl heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Flyingpeacock.nl is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Flyingpeacock.nl maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
 
E-mail en mailinglijsten in eigen beheer
 
Onze website maakt gebruik van eigen mailverkeer en hosting om het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven af te handelen. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Versio. Versio zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Versio beveiligd opgeslagen. Flyingpeacock.nl maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Flyingpeacock.nl behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 
Versio
 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Anders heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 
Payment processors
 
Mollie.nl of Pay.nl
 
Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van Mollie.nl of pay.nl. Mollie.nl of Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie.nl of Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie.nl of Pay.nl behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie.nl of Pay.nl deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie.nl of Pay.nl’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie.l of Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 
Beoordelingen
 
Wij verzamelen reviews via ons eigen platform. Als u een review achterlaat via dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Uw gegevens zullen door ons echter niet gedeeld worden met derden.